Föreningens ändamål

umfrage buttonFöreningen Idrottshjälpen har till ändamål att med hållbar utvecklingsom bas, stödja idrottsföreningars möjligheter att genomföra olika aktiviteter bland annat kopplat till dess ungdomsverksamhet. Detta stöd skall innefattas av idrottshjälpens resurser och ekonomiska medel.

 

I förekommande fall kan bidrag även tilldelas enskilda föreningar gällande nödvändig utrustning och inventarier i syfte att bevara den enskilda föreningens verksamhetsområde.

 

Föreningen Idrottshjälpen skall uppfylla sitt ändamål bland annat genom att samarbeta med andra aktörer på lokal, nationell samt internationell nivå. I huvudsak organisationer som arbetar mot samma mål, eller som på ett betydande sätt positivt bidrar till Idrottshjälpens syfte och mål. Ekonomiska medel skall föreningen tillskansa sig genom att arbeta med insamling av textilier samt skor.