Detta är föreningen Idrottshjälpen

startkarta2Vi är en ideell förening som startade i Februari 2014.

Vårt mål är att erbjuda ekonomiska bidrag till idrottsföreningar. Föreningen består i dagsläget av några engagerade medlemmar som lägger ner mycket av sin fritid i att skaffa ekonomiska medel via insamling av skor och textilier. Lika mycket aktiviteter pågår även i att finna samarbeten med diverse idrottsklubbar och föreningar.

I kombination med detta arbete avser vi att bli en stark partner för lokala idrottsklubar gällande ekonomisk sponsring. Vi vill att föreningar skall kunna utmärka sig lite extra och kunna anordna t.ex en turnering, något specifikt arrangemang, fotbollscup, träningsläger, eller liknande.


Och för att kunna öka denna möjlighet kan man vända sig till Idrottshjälpen för ekonomisk sponsring.
Vår verksamhet går nämligen ut på att tillvarata kläder och skor, som ofta ändå slängs eller skänks bort till de traditionella välgörenhetsorganisationerna. Det vi gör är att omsätta detta till ekonomiska resurser genom försäljning direkt till vår samarbetspartner, som sedvanligt stöttar människor runt om i världen där behoven finns. Vi använder intäkterna till att sponsra ideella idrottsföreningar resurserna ibland kan vara mycket begränsade. Idrottshjälpes syfte är att sponsra föreningar som skall kunna göra det lilla extra och vi bidrar på detta sätt att det blir fullt möjligt.


Föreningens säte är i Stockholm, och vi är en registrerad ideell förening.
Vi har en strategi med goda ambitioner att även sträcka oss långt utanför stadens gränser. Just nu finns vi i Stockholm med omnejd. Vi tror på vår idé att arbeta med insamling av textilier (såsom kläder och skor) och omsätta detta till en ekonomi där överskottet fördelas ut till intresserade idrottsföreningar. Att skänka kläder och skor till oss är helt frivilligt och om man vill det upplåter vi insamlingsplatser som vi löpande bygger ut allt mer. Du känner igen våra containers som är uppmärkta med vår logotyp. Vi är väl medvetna om den kravbild, och de förväntningar som ställs på oss. Och vi är beredda att förvalta dessa på absolut bästa sätt.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring vår förening.
Mika Huuli, Ordförande Idrottshjälpen