Containrarna

Att vara containervärd
Genom att tillhandahålla plats för en Idrottshjälpens klädinsamlingscontainer erbjuder man en möjlighet för människor i närområdet att snabbt och enkelt bli av med kläder de inte har användning för, och genom att skänka dessa bidra till det lokala föreningslivet.

Kläderna kommer till nytta och besparar miljön onödiga utsläpp och resursslöseri som det innebär att framställa nya textilier.

 

20140726 082427 20140726 085924 20140726 110336 20140726 091940 

Containrarna
Våra containtrar är inte större än att dom får plats på en liten area, nämligen endast dryga 1m2. Dom är lättanvända för alla som vill lägga in kläder. Vi tillämpar färgskalan RAL vilket ger en möjlighet att få utseenedet att smälta in i kringliggande miljö så bra som möjligt.
I de områden som vi i föreningen inte hinner ta hand tömningen samarbetar vi med lokala entreprenörer, som med egen personal och bil ombesörjer tömning, renhållning och hantering av våra containrar.

 


container uppstallda